Image Alt

Diving

Од 3 до 7 јуни, 2021 година, Камп СКАУТ Струга, го најавува првиот Курс за Нуркање и сертификација од најголемата светска нуркачка асоцијација ПАДИ за оваа година. Овој 5 дневен курс ќе ве воведе во тајните и вештините на нуркањето во отворени води. Курсот вклучува: 5 академски/теоретски часови, 5 нуркања во политка вода, 4 нуркања во длабока вода, материјали за учење, надгледни средства и  опрема. Сертификат PADI (OPEN WATER DIVER) - за самостојно

tell me more

Enter your details below and learn about all the adventures we have.    Or call us for more info: