Image Alt

Diving

Од 12 до 16 Maj 2021 година Камп СКАУТ Струга, го најавува првиот Курс за Нуркање и сертификација од најголемата светска нуркачка асоцијација ПАДИ. Овој 5 дневен курс ќе ве воведе во тајните и вештините на нуркањето во отворени води. Курсот вклучува: 5 академски/теоретски часови, 5 нуркања во политка вода, 4 нуркања во длабока вода, материјали за учење, надгледни средства и  опрема. Сертификат PADI (OPEN WATER DIVER) - за самостојно нуркање до 18

tell me more

Enter your details below and learn about all the adventures we have.    Or call us for more info: