Enjoy the view EXPLORE nature GO OUTDOORS

Ценовник за кампување за сезона 2024

Одберете си соба, куќичка, или шатор, или дојдете со сопствена опрема за кампување!

Цените се изразени во денари и се валидни за периодот од 1 мај до 30 Јуни, 2024

*Пресметката од десната страна е илустративна и приближна. Вкупната цена системот ќе ја креира во моментот на резервација.

 • Сите цени се изразени за едно ноќевање
 • Цената за соби, куќички, камп приколки, возила за кампирање и сите видови шатори кои кампот ги изјнамува не зависи од бројот на гости.
 • Цената за сместување во сопствен шатор, се пресметува како надомест за поставување шатор на која се додава дневната цена за секој возрасен и дете.
 • За деца до 6 годишна возраст не се наплаќа.
 • На вкупната цена се доадава цената за паркиинг на соодветно возило, и приклучок на струја внатре во шаторот.
Соба (2 кревети) 1020
Соба (3 кревети) 1200
Соба (4 кревети) 1320
Куќичка на дрво (два кревета) 1020
Голем шатор (4 лица) 1020
Среден шатор (3 лица) 960
Мал шатор (2 лица) 780
Сместување во сопствен шатор (мал/голем) 120/180
–          Цена за ноќевање (по лице) 260
–          Цена за ноќевање за деца (7-12 години) во шатор 130
–          Цена за ноќевање за деца (до 6 години) во шатор 0
Паркинг и сместување во голема приколка/кампер (на ден) 1320
Паркинг и сместување во средна приколка/кампер (на ден) 1020
Паркинг и сместување во мала приколка – брако, сместување во комбе, автомобил и сл. (на ден) 780
Приклучок за струја (на ден) 180
Паркинг за комбе (на ден) 180
Паркинг на автомобил (на ден) 120
Паркинг за мотор (на ден) 90
Домашен миленик доплата 100

Цените се изразени во денари и се валидни за престој во периодот од 1 Јули до 31 Август 2024 година

*Пресметката од десната страна е илустративна и приближна. Вкупната цена системот ќе ја креира во моментот на резервација.

 • Сите цени се изразени за едно ноќевање
 • Цената за соби, куќички, камп приколки, возила за кампирање и сите видови шатори кои кампот ги изјнамува не зависи од бројот на гости.
 • Цената за сместување во сопствен шатор, се пресметува како надомест за поставување шатор на која се додава дневната цена за секој возрасен и дете.
 • За деца до 6 годишна возраст не се наплаќа.
 • На вкупната цена се доадава цената за паркиинг на соодветно возило, и приклучок на струја внатре во шаторот.
Изнајмување соба (2 кревети) 1390
Изнајмување соба (3 кревети) 1560
Изнајмување соба (4 кревети) 1690
Изнајмување куќичка на дрво (два кревета) 1390
Изнајмување голем шатор (4 лица) 1200
Изнајмување среден шатор (3 лица) 1080
Изнајмување мал шатор (до 3 лица) 840
Сместување во сопствен шатор (мал/голем) 150/210
–          Цена за ноќевање (по лице) 300
–          Цена за ноќевање за деца (7- 12 години) во шатор 180
–          Цена за ноќевање за деца (до 6 години) во шатор 0
Паркинг и сместување во голема приколка/кампер (на ден) 1440
Паркинг и сместување во средна приколка/кампер (на ден) 1160
Паркинг и сместување во мала приколка – брако, сместување во комбе, автомобил и сл. (на ден) 960
Приклучок за струја (на ден) 180
Паркинг за комбе (на ден) 180
Паркинг на автомобил (на ден) 120
Паркинг за мотор (на ден) 90
Домашен миленик доплата 100

Цените се изразени во денари и се валидни во периодот од 1 Септември до 30 Октомври 2024

*Пресметката од десната страна е илустративна и приближна. Вкупната цена системот ќе ја креира во моментот на резервација.

 • Сите цени се изразени за едно ноќевање
 • Цената за соби, куќички, камп приколки, возила за кампирање и сите видови шатори кои кампот ги изјнамува не зависи од бројот на гости.
 • Цената за сместување во сопствен шатор, се пресметува како надомест за поставување шатор на која се додава дневната цена за секој возрасен и дете.
 • За деца до 6 годишна возраст не се наплаќа.
 • На вкупната цена се доадава цената за паркиинг на соодветно возило, и приклучок на струја внатре во шаторот.

 

Соба (2 кревети) 1020
Соба (3 кревети) 1200
Соба (4 кревети) 1320
Куќичка на дрво (два кревета) 1020
Голем шатор (4 лица) 1020
Среден шатор (3 лица) 960
Мал шатор (2 лица) 780
Сместување во сопствен шатор (мал/голем) 120/180
–          Цена за ноќевање (по лице) 260
–          Цена за ноќевање за деца (7-12 години) во шатор 180
–          Цена за ноќевање за деца (до 6 години) во шатор 0
Паркинг и сместување во голема приколка/кампер (на ден) 1320
Паркинг и сместување во средна приколка/кампер (на ден) 1020
Паркинг и сместување во мала приколка – брако, сместување во комбе, автомобил и сл. (на ден) 780
Приклучок за струја (на ден) 180
Паркинг за комбе (на ден) 180
Паркинг на автомобил (на ден) 120
Паркинг за моторцикл (на ден) 90
Домашен миленик доплата 100

LIVE EPIC MOMENTS

Get your friends and book 38 adventure activities

Поставете ни прашање  Орберете авантура

  tell me more

  Enter your details below and learn about all the adventures we have.   Or call us for more info: