Image Alt

Camping SCOUT Struga

THE YAMAMORI SPIRIT – OUTDOOR XPERIENCE

Здраво Пријатели, продолжуваме со нашите летни активни викенд кампови унифицирани под името нa Yamamori Spirit – Outdoor Xperience.

Јамамори искуството представува семејна активност со програма изработена за деца од 4 до 16 години и родител или старател. Главниот акцент на овие  викенд летни кампови е ставен на односот родител-дете, но и секој индивидуалец е повеќе од добродојден.

Настанот го организира Јамамори – центарот за ментална хигиена и изворни вештини.

 

За повеќе информации кликнете овде

tell me more

Enter your details below and learn about all the adventures we have.    Or call us for more info: